Aktiemarknadens betydelse

Aktiemarknaden är en av de viktigaste komponenterna i en fri marknadsekonomi. Det gör det möjligt för företag att samla in pengar genom att erbjuda aktier och företagsobligationer. Det låter vanliga investerare delta i företagens ekonomiska resultat, göra vinster genom kapitalvinster och tjäna pengar genom utdelning, även om förluster också är möjliga. Medan institutionella investerare och […]

Reglering av aktiemarknaden

En lokal finansiell tillsynsmyndighet eller behörig monetär myndighet eller institut har till uppgift att reglera aktiemarknaden i ett land. Securities and Exchange Commission (SEC) är det reglerande organ som har till uppgift att övervaka de amerikanska aktiemarknaderna. SEC är ett federalt organ som arbetar oberoende av regeringen och det politiska trycket. SEC: s uppdrag anges […]

Hur aktiemarknaden fungerar

I ett nötskal ger aktiemarknaderna en säker och reglerad miljö där marknadsaktörer kan handla med aktier och andra kvalificerade finansiella instrument med förtroende med noll till låg operativ risk. Aktierna fungerar enligt de definierade regler som anges av tillsynsmyndigheten och fungerar som primära marknader och som sekundära marknader. Som en primär marknad tillåter aktiemarknaden företag […]