Aktiemarknadens betydelse

Aktiemarknaden är en av de viktigaste komponenterna i en fri marknadsekonomi. Det gör det möjligt för företag att samla in pengar genom att erbjuda aktier och företagsobligationer. Det låter vanliga investerare delta i företagens ekonomiska resultat, göra vinster genom kapitalvinster och tjäna pengar genom utdelning, även om förluster också är möjliga. Medan institutionella investerare och […]

Reglering av aktiemarknaden

En lokal finansiell tillsynsmyndighet eller behörig monetär myndighet eller institut har till uppgift att reglera aktiemarknaden i ett land. Securities and Exchange Commission (SEC) är det reglerande organ som har till uppgift att övervaka de amerikanska aktiemarknaderna. SEC är ett federalt organ som arbetar oberoende av regeringen och det politiska trycket. SEC: s uppdrag anges […]

Hur aktiemarknaden fungerar

I ett nötskal ger aktiemarknaderna en säker och reglerad miljö där marknadsaktörer kan handla med aktier och andra kvalificerade finansiella instrument med förtroende med noll till låg operativ risk. Aktierna fungerar enligt de definierade regler som anges av tillsynsmyndigheten och fungerar som primära marknader och som sekundära marknader. Som en primär marknad tillåter aktiemarknaden företag […]

marknadsporten

Börs upp och ner tagg

Strategier för förmögenhetsförvaltning är några grundläggande grunder som alla bör vara medvetna om. Kraften i intelligenta investeringar i skapandet och multiplikationen av rikedom är obestridlig. Många av oss är dock inte medvetna om några grundläggande brister som varje investerare kan falla offer för. Vi behandlar ofta termer som är förknippade med investeringsstrategier som finansiella jargonder […]

marknadsporten

Marknadsföra schack

Grundaren av Market Chess går under en pseudonym – chessNwine, för att dölja sin sanna identitet. Men baserat på hans profil vet vi att han är en tidigare New York licensierad advokat och professionell pokerspelare. Det är välkänt i handelsgemenskapen att pokerspelare har den disciplin som krävs för att bli framgångsrika handlare. Market Chess är […]

Svänga handelsaktier

Craig Ferguson är ägare till Swing Trade Stocks, och han gör ett bra jobb med att ge otaliga aktiehandelslektioner. Bloggen fokuserar främst på att tillhandahålla material av god kvalitet på swing aktiehandel. Vi gillar det faktum att bloggen är riklig i artiklar som kan lära nybörjare, mellanliggande och avancerade swinghandelsstrategier. Craig har utvecklat en omfattande […]