AB Volvo rasar

VolvoVolvos värde varar är ett gammalt talesätt som fått sig mer än en törn under de senaste decennierna. Siffrorna för fjärde kvartalet 2012 är här nu, och ser oroväckande dystra ut. Resultatet var betydligt sämre än väntat, och det finns anledning att känna viss oro inför framtiden. Olof Persson, Volvos koncernchef, hävdar dock att kvartalet utvecklade sig som väntat i mångt och mycket, vilket gör att man kan fråga sig om marknaden möjligtvis hade lite väl höga förhoppningar på företaget. Volvo gjorde trots allt en vinst på 660 miljoner kronor, vilket dock ska jämföras med en vinst på 6,390 miljoner för samma period 2011.

En del av förklaringen ligger enligt Persson i olika effektiviseringsåtgärder i Europa och Japan, som ska ha kostat sammanlagt 990 miljoner kronor. Det bör också påpekas att orderingången för lastbilar ökade med 15% jämfört med kvartalet före; en utveckling som Persson tror kommer att fortsätta. Man anser sig också inte ytterligare behöva anpassa personalstyrkan, utan kommer att hålla nere kostnaderna på andra sätt, främst med produktionsstopp och arbetstidsförkortning.

Enligt Volvo beror den minskade omsättningen och vinsten i mycket på att framtidstron på många centrala marknader fortfarande är osäker. Vidare hävdas att produktionsneddragningarna skedde i alltför snabb takt, och kostnadssänkningarna inte riktigt kunde följa med, vilket ytterligare påverkade vinsten negativt. Dessa produktionsneddragningar skedde för att man skulle kunna minska sina lager, vilket också lyckades i stor utsträckning. På det stora hela ser dock Volvo framtiden an med tillförsikt, och resultatet för första kvartalet 2013 kommer att bli intressant att studera.