Betsson växer i Danmark

Trots ekonomisk kris och liknande så är utvecklingen stabil, med tillväxt på flera olika marknader. Då inte minst den danska, där utvecklingen går stadigt uppåt. Man har där lyckats etablera sig väl, och framtiden ser alltså ljust ut. Men även i Italien går man framåt. Där handlar det om Betssons casinosajt Starcasino.it, som utvecklas i positiv riktning, och Betsson anser att det är mycket möjligt att skaffa sig en stark position även på den italienska marknaden.

Strategin som spelbolaget Betsson lägger upp kan i mångt och mycket kännetecknas som långsiktig. Det gäller då inte minst den möjliga kinesiska marknaden, där man fortsätter att utveckla mjukvara, men inte räknar med att detta ska ge resultat ännu på flera kvartal. Då den kinesiska marknaden har en enorm potential så behöver denna brist på inkomster inte betyda så mycket. Det är långt viktigare att bygga upp en bas av väl fungerande mjukvara, så att man står väl rustade inför framtiden. Att bara satsa på Europa är inte tillräckligt om man vill fortsätta att vara ett av de dominerande spelbolagen online; då måste man helt enkelt ta sig in på den gigantiska asiatiska marknaden.

Vad gäller det mobila, så är utvecklingen där fortsatt positiv, och mobilt spelande blir stadigt en allt större del av Betssons verksamhet. Dock så är denna del fortfarande relativt liten; bara runt 9% av de totala intäkterna. Men liksom är fallet med den kinesiska marknaden, så är det många som anser att det mobila spelandet är framtiden, och har en enorm tillväxtpotential.