SAS redovisar miljardvinst

SASTrots att man har hört mycket kring SAS och problematiken med personalstyrkan, avtal och liknande så kan SAS ändå presentera en vinst före skatt på 1 120 miljoner kronor för perioden mellan maj och juli. Det betyder att man har ökat sin vinst rejält och att de åtgärder man har vidtagit i bolaget faktiskt har gett effekt. Vinsten förra året hamnade på 726 miljoner kronor under motsvarande period, det betyder alltså att man på ett år har ökat sin vinst med nästan 400 miljoner kronor, vilket måste anses som ett mycket bra resultat för ett flygbolag det har blåsigt storm kring de senaste åren.

– Det är glädjande att effekterna av vår kraftfulla och genomgripande omstrukturering har förväntad effekt och SAS går stärkt ur tredje kvartalet, säger koncernchefen Rickard Gustafsson i en kommentar till rapporten.

Dessutom påpekar Gustafsson att avyttringen av Wideroe, som beräknas vara klart i september, har gjort att de totalt har genomfört försäljningar uppskattat till ett värde av omkring 2,7 miljarder kronor. Denna försäljning har dock inte påverkat SAS i den bemärkelsen att de flyger mindre eller har minskade flyglinjer, de har snarare ökat antalet avgångar över världen och öppnat 32 nya flyglinjer. Rickard Gustafsson tror att detta kommer att öka SAS långsiktiga mål med att vara betydande konkurrenter och vi kan inte annat än att hålla med. Effekterna har verkligen gett resultat och även om vinst är en sak så ligger ändå omsättningen på en stabil nivå, trots insatserna, så det kan vara en mycket bra idé att hålla kolla på SAS på börsen den närmaste tiden.