Högre bopriser att vänta

Om man får tro på de Svenska hushållen, så har vi stigande bopriser att vänta. Detta kan ses som en klar indikation på att tron på framtiden är stark. Det är Demoskop som på uppdrag av SEB varje månad undersöker hur Svenska hushåll ser på framtiden för bostadsmarknaden. Hela 57% tror att bostadspriserna kommer att stiga, medan 23% tror att priserna kommer att stå stilla. Bara 12% tror på fallande priser. Det är de bästa siffrorna sedan 2007.

Tilltron har också ökat starkt under året, och har förbättrats för varje månad, från att ha varit neutral vid årsskiftet. Hushållen tror även att Riksbankens reporänta kommer att ligga kvar på samma nivå, 1,25%, om ett år. Detta innebär också att allt färre hushåll planerar att binda räntan. Endast 4% planerar att binda räntan de närmaste tre månaderna, jämfört med 6% förra månaden. Delvis beror detta dock på att många hushåll använder sig av ett kombinationssystem, av bundet och tremånadersränta, något som de av allt att döma verkar nöjda med. Det är också ett system som SEB rekommenderar, åtminstone för de som tänkt sig att bo kvar i sin bostad tiden ut.

Hushållens tro på framtiden kan ses som ett resultat av flera olika faktorer. Ingenting dramatiskt har skett under sommaren, och vad gäller ekonomi så är vanligtvis inga nyheter goda nyheter. Samtidigt fortsätter börsen uppåt. Det ser helt enkelt ljust ut för Sveriges ekonomi just nu, en åsikt som uppenbarligen delas av en majoritet av Sveriges hushåll.